Osebna izkaznica

MY.HAIR d. o. o.
OBRTNA CONA LOGATEC ŠT. 6
1370 LOGATEC

Davčna številka (ID št. za DDV):
SI19348843

TRR NLB (transakcijski račun odprt pri Novi Ljubljanski banki d.d.):
SI56 0202 7026 1992 738

TELEFONSKA ŠETVILKA:
Naročanje materiala, reklamacije, marketing, seminarji: 051/225-058

EMAIL:
[email protected]

SPLETNE STRANI:
myhair.tempurl.host